De Comedia van Dante

De dichter Dante Alighieri gaf zijn werk vorm. In die zin was hij tevens bouwmeester.

Het artikel Over de numerieke bouw van de Comedia (pdf).

Het artikel is nog niet voltooid. Het moet aan dringender werkzaamheden voorrang geven.